Dr. V dhe ekipi i tij i ekspertëve përpiqen t'u përgjigjen të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur, por ne nuk mund të garantojmë një afat kohor specifik për një përgjigje. Mesatarisht, shumica e pyetjeve u përgjigjen me këshilla të përshtatura brenda një jave ose më shumë, por kjo varet nga disponueshmëria e ekipit.

Ndërsa të gjitha përgjigjet tona janë të drejtpërdrejta nga ekipi ynë i ekspertëve, ato duhet të përdoren për qëllime edukative dhe nuk duhet të interpretohen si këshilla mjekësore. Informacioni i dhënë nga DermSilk nuk duhet të përdoret për të formuar një diagnozë mjekësore dhe as nuk synon si rekomandim për trajtimin ose menaxhimin e ndonjë gjendjeje mjekësore; vetëm mjeku juaj personal mund të japë këtë lloj këshille dhe kështu asnjë nga informacionet që merrni nuk duhet të përdoret në vend të konsultimit ose diagnostikimit nga mjeku juaj ose profesionist tjetër i kualifikuar shëndetësor. Konsultohuni me mjekun tuaj nëse besoni se keni një gjendje mjekësore.

Duke paraqitur pyetjen tuaj, ne rezervojmë të drejtën për të publikuar pyetjen dhe përgjigjen në cilindo nga kanalet e rrjetit DermSilk. Të gjitha informacionet personale dhe private do të hiqen nga këto dokumente të publikuara.